Portræt af virksomheden.

 

IMG_5173Onsdag d. 9. december havde vi besøg af NNTV.  NNTV er på vegne af Energistyrelsen i gang med at producere nogle små portrætter af mindre virksomheder, der – som et led i deres arbejde med digitalisering i virksomheden – har valgt at investere i forskellige typer af højhastighedsbredbånd.

Portrætterne skal give et billede af, hvorfor det kan være rentabelt for mindre virksomheder at investere i hurtigt bredbånd, samt af de forskellige teknologiske løsninger, som kan være relevante for den enkelte virksomhed at overveje. Hvert portræt vil bestå af en kort webfilm à 2-3 minutters varighed og et tilhørende skriftligt materiale (tekst og foto). Materialet skal bruges i en informationsindsats om bredbånd, som Energistyrelsen påtænker at rulle ud i 2016. Materialet vil blive gjort tilgængeligt online, og vi vil linke til det fra vores hjemmeside, når det bliver muligt.IMG_5174