Besøg af Danespos medarbejdere.

Mandag den 22/4, var medarbejderne fra Danespo på besøg her i virksomheden. Formålet med besøget var, at Danespos og vore egne medarbejdere skulle få bedre indsigt og forståelse i de to virksomheders forskellige måde at arbejde på, for bedre at kunne udnytte de synergieffekter, der ligger i samarbejdet.

Besøget startede med kaffe, hvorunder Erik Thorsen fortalte om produktionen hos Thorsens Chipskartofler, derefter var der rundvisning i virksomheden. Efter rundvisningen præsenterede Steen Bitsch og Erik Thorsen på skift de to virksomheder og deres virksomhedskultur, hvorefter der var fri debat. Dagen sluttede af med en hyggelig middag.

Besøget var en positiv oplevelse, hvor deltagerne fik lært hinanden og de to virksomheder bedre at kende.

 

 

Strategisk samarbejde

Thorsens Chipskartofler A/S (TCK) har indgået et nært strategisk samarbejde med Danespo A/S, der som et led i samarbejdet har købt 20 % af aktierne i TCK. (link til pressemeddelelse)

Samarbejdet indgår i TCK’s strategi plan, hvor ønsket om en stadigt stigende omsætning gør samarbejdet attraktivt både på forsynings-, produktions-, og afsætningssiden.

Selskaberne har begge mangeårige erfaringer på hvert sit område, hvilket har vist sig at hænge rigtig godt sammen med ønsket om, at opnå synergi for begge selskaber.

Se nedenstående links for øvrige artikler:

http://www.food-supply.dk

http://www.landbrugsavisen.dk

http://www.maskinbladet.dk

http://www.landbrugnet.dk

Link til Danespos hjemmeside