Stort projekt er afsluttet

Projekt afslutning

 

Vores projekt med at kortlægge alle arbejdsgange i virksomheden er afsluttet. Dette er et projekt, som blev besluttet at lave, da virksomheden er i støt stigende vækst og for at geare hele organisationen til den øgede eksport og samarbejde med vores tyske datterselskab. Gennem hele projektet har der været fokuseret på at styrke de forskellige arbejdsområders selvstændighed og afrapportering.

I samarbejde med firmaet Elevator2 er der udarbejdet manualer og workflow diagrammer med tilhørende arbejdskort og tjekpunkter til processerne, for samtlige områder gennem input og samtaler med alle medarbejdere.

Efter projektet er afsluttet holder vi ugentlige workshops på ca. en time, for at implementere manualer og workflow diagrammer for medarbejderne, hvor vi i fælleskab får forståelse for alle arbejdsområder.

Fremover vil disse workflows betyde, at virksomheden kan ekspandere og samtidig bibeholde den gode kvalitet og effektivitet. Samtidig vil det betyde, at alle medarbejdere har en betydelig bedre indsigt i hele virksomhedens arbejdsområder og dermed en styrkelse af den sociale kapital.