Miljø

Thorsens Chipskartofler A/S forlanger af sine avlere, at der kun må anvendes godkendte kemikalier og med en begrænsning, der er forsvarlig uden at kvaliteten derved forringes.

Alle Leverandører er også forpligtet til at foretage produktionen efter principperne for Etisk handel og i overenstemmelse med internatiole arbejdsretslige standarder og produktionsmetoder, som ikke er skadelige for mennesker og miljø.

Det tilstræbes og opfordres at avlerne er certificeret efter GlobalGAP standarden.

Vores moderne lagre er indrettet efter at have det lavest mulige elforbrug idet systemet udnytter kartoflens egen naturlige form for ventilation. Lagrene er nogle af de langtidslagre i Europa med det absolut laveste elforbrug og dermed også mindst CO2 belastning.

Affaldsprodukter genanvendes i naturen under kontrollerede former. Alt vaskevand og affaldsjord genanvendes i skove og på landbrugsjord med laboratorietestede deklarationer. Der laves ligeledes løbende stikprøvekontrol af kartoflerne for restkoncentrationer af pesticider.