Logistik

Hos Thorsens Chipskartofler A/S tager vi os selv af al logistikken, fra kartoflerne bliver hentet i marken, til kartoflerne bliver leveret hos kunden. Dette gør vi fordi, vi hele tiden arbejder ud fra et princip, som kaldes “just in time”. Princippet betyder, at vi hele tiden sigter mod, at der går kortest mulig tid fra den første håndtering af kartoflerne, til de er i produktion hos kunden. Dette gør vi fordi kartoflernes kvalitet forringes ved håndtering, denne proces startes langsomt, så snart håndteringen er påbegyndt. Derfor opnår vi den bedste kvalitet ved at arbejde ud fra princippet “just in time”.

Hver uge modtager vi leveringsplaner, med ønskede leveringstider, fra de forskellige kunder. Herfra regnes der baglæns time for time, for så til sidst at kunne sige hvornår avlerne må sætte optageren i jorden, eller hvornår udtagningen fra lageret kan påbegyndes. Herudfra laves der ugeplaner, hvor der er fastlagt tidspunkt på samtlige processer hele vejen igennem dette workflow.