Lagre

Vore lagre er alle med kombineret rum køl og udluftningsventilation for, at vi kan holde en konstant temperatur i kartoflerne og samtidigt opnå så få ventilationstimer som muligt. Begge dele for at vi stresser kartoflerne mindst muligt, og dermedopnår den bedst mulige kvalitet.

Hos Thorsens Chipskartofler A/S har vi plads til at oplagre 28.800 ton. Det meste i bulklager, men også ca. 7.800 ton i kasselager, hvor de økologiske kartofler opbevares. Det nyeste opførte lager er fra 2018 og har en kapacitet på 5.800 tons i kasser.

Alle vore lagre er af nyere dato og udstyret med noget af den nyeste teknik indlagrings-, ventilations- og kølingsmæssigt. Indlagringen sker automatisk med PLC styrede båndanlæg, som kører på skinner ophængt i tagkonstruktionen.