Pressemeddelelse

 Sunds, 30. maj 2024

PRESSEMEDDELELSE

Thorsens Chipskartofler A/S præsenterer generationsskifte. Thorsens Chipskartofler A/S foretager efter flere års planlægning et generationsskifte i 2024 og har ansat ny administrerende direktør pr. 1. juli 2024. Bestyrelsens valg faldt på Jacob Roland Pedersen. Jacob er 52 år, bor med sin familie i Vejle, og har en baggrund som direktør for kyllingeproduktion i Danpo A/S og administrerende direktør i Rokkedahl Food ApS.

Da Jacob ikke har noget forhåndskendskab til chipskartofler, eller branchen i øvrigt, er der forud for hans tiltræden, som direktør, en introduktion til virksomheden, hvor hele organisationen deltager i at give Jacob bedst mulig indsigt. Nuværende administrerende direktør Erik Bech Thorsen fortsætter, som ansat i virksomheden, i 12 måneder efter direktør skiftet. Der vil dog ikke være egentlige arbejdsopgaver, men mere en form for supervisor, i det omfang dette ønskes.

Dyb passion for chipskartofler. Jacob Roland Pedersen oplever, at der er en stor grad af passion og indsigt omkring værdikæden for chipskartofler hos medarbejderne, og alle virkelig yder en stor indsats for at få mig tunet ind på denne unikke højværdiproduktion. Thorsens Chipskartofler er en særdeles spændende virksomhed, som ejes af kompetente leverandører og som i samarbejde med kunderne har opbygget et unikt koncept for højværdiprodukter. Jeg glæder mig til at komme dybere i arbejdet og skal naturligvis både møde kunderne og aktionærer i den nærmeste fremtid.

Erik Bech Thorsen, der er grundlægger af virksomheden i 1986, ser tilbage på et meget spændende arbejdsliv, efter alle disse år som direktør for virksomheden. Det er et livsværk, der er skabt og støt har udviklet sig i et trofast samarbejde med medarbejdere, landmænd/aktionærer og kunder. Erik Thorsen føler en stor taknemlighed for alt den opbakning, der har været gennem årene, og som har drevet virksomheden til dét, den er i dag. Efter de senere års modgang fra mange sider, ser Erik Thorsen en lys fremtid for virksomheden. Det er lykkes at vende situationen og udsigterne ser meget positive ud for de kommende sæsoner. Erik Thorsen håber for virksomheden, at den grundlæggende kultur og koncept kan fastholdes, men som hidtil, forsat blive løbende udviklet.

Formanden for bestyrelsen i Thorsens Chipskartofler A/S Kurt Friis Jørgensen er glad for valget af Jacob Roland Pedersen, og der har været mulighed for, at Jacob kan lære af den kompetente medarbejderskare i selskabet. Vores koncept er udviklet til noget ganske unikt, og på trods af store udfordringer de seneste par år, er jeg både tryg ved, og ser positivt på, fremtiden.

Med venlig hilsen
Thorsens Chipskartofler A/S
V. Sneptrupvej 3
7451 Sunds

Felt
Tilbage