Mission og værdier

MISSION
Thorsens Chipskartofler A/S sørger ved optimal og effektiv håndtering
for at levere den bedst mulige kvalitet af kartofler ”just-in-time” til
producenter i Europa. Gennem udvikling støtter vi leverandørerne i
produktion af kartofler af høj kvalitet.

 

Desuden bygger virksomheden på nedenstående værdier:

 

Troværdighed
Thorsens Chipskartofler A/S sætter en ære i at være en troværdig samarbejdspartner både over for vore leverandører og vore kunder. Når Thorsens Chipskartofler A/S har indgået en ordre- eller leveringsaftale, er det altafgørende for os, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved, om den bliver effektueret som aftalt.

Med vores vaske- og sorteringsanlæg optimeres kvalitetshåndteringen, som sikrer, at sandsynligheden for fejl, der har indflydelse på chipskvaliteten, minimeres. Dermed er vore kunder garanteret en vedvarende og ensartet høj kvalitet af kartofler, som er med til at sikre kvaliteten af deres slutprodukter.

For vore kartoffelleverandører indgås der kontrakter, som giver dem ret, men også pligt til at levere fastsatte mængder af kartofler. Det skaber tryghed for både leverandøren og os.

Engagement
Thorsens Chipskartofler A/S engagerer sig i den enkelte kundes og leverandørs situation. Derfor foretages planlægning af leverancer altid med udgangspunkt i, hvornår kunden ønsker at modtage leverancen. Det vil sige, at vores håndtering og logistikplaner altid tager udgangspunkt i det ønskede leveringstidspunkt hos kunden.

Det er endvidere vigtig for Thorsens Chipskartofler A/S hele tiden at optimere vores produktion, så kunden får leveret en vare, der giver mindst muligt svind, og som fungerer optimalt til den givne produktion.

For kartoffelleverandørerne afholdes der hvert år møder og kurser hvor dyrkningsteknikker og nye tiltag diskuteres, da vi ønsker at styrke samarbejdet ved at give kartoffelleverandørerne de bedste betingelser for at avle kvalitetskartofler til Thorsens Chipskartofler A/S.

Attraktiv arbejdsplads
Thorsens Chipskartofler A/S ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for vores ansatte. Derfor tager vi os godt af vores medarbejdere og de tager sig af hinanden. Vi har endvidere fokus på det fysiske arbejdsmiljø.

Medarbejderne inddrages gerne i de daglige beslutninger, der skal tages i virksomheden.

Ligeledes søger vi gennem frihed under ansvar, samt indsigt i virksomheden og mulighed for videreuddannelse, at gøre engagement og arbejdsglæde størst mulig.

Udvikling
Thorsens Chipskartofler A/S ønsker at være en virksomhed, hvor alle deltager i en konstant udvikling. Vi tænker ekspansivt, innovativt og visionært og søger løbende at realisere visionerne.