Mission og værdier

Thorsens Chipskartofler A/S sørger ved optimal og effektiv håndtering for at levere den bedst mulige kvalitet af kartofler ”just-in-time” til producenter i Europa.

Virksomheden bygger på nedenstående værdier

Troværdighed

Thorsens Chipskartofler A/S sætter en ære i at være en troværdig samarbejdspartner både over for vores leverandører og vores kunder. Når Thorsens Chipskartofler A/S har indgået en ordre- eller leveringsaftale, er det altafgørende for os, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved, om den bliver effektueret som aftalt.

Med vores vaske- og sorteringsanlæg optimeres kvalitetshåndteringen, som sikrer, at sandsynligheden for fejl, der har indflydelse på chipskvaliteten, minimeres. Dermed er vores kunder garanteret en vedvarende og ensartet høj kvalitet af kartofler, som er med til at sikre kvaliteten af deres slutprodukter.

For vores kartoffelleverandører indgås der kontrakter, som giver dem ret, men også pligt til at levere fastsatte mængder af kartofler. Det skaber tryghed for både leverandøren og os.

Engagement

Thorsens Chipskartofler A/S engagerer sig i den enkelte kundes og leverandørs situation. Derfor foretages planlægning af leverancer altid med udgangspunkt i, hvornår kunden ønsker at modtage leverancen. Det vil sige, at vores håndtering og logistikplaner altid tager udgangspunkt i det ønskede leveringstidspunkt hos kunden.

Det er endvidere vigtigt for Thorsens Chipskartofler A/S hele tiden at optimere vores produktion, så kunden får leveret en vare, der giver mindst muligt svind, og som fungerer optimalt til den givne produktion.

For kartoffelleverandørerne afholdes der hvert år møder og kurser, hvor dyrkningsteknikker og nye tiltag diskuteres, da vi ønsker at styrke samarbejdet ved at give kartoffelleverandørerne de bedste betingelser for at avle kvalitetskartofler til Thorsens Chipskartofler A/S.

Loyalitet

Vi viser respekt, er hjælpsomme, engagerede, ærlige og tager ejerskab for hinanden, vores kunder, leverandører og virksomheden.

Vi tager ansvar for vores arbejdsopgaver, hvilket sikrer en rettidighed, der gør, at vi kan levere en service på toppen af det basale produkt.

Vi taler med hinanden, hjælper hinanden og udviser respekt. Vi tager ejerskab for, at vi fastholder en positiv og konstruktiv dialog i hverdagen.

Udvikling

Thorsens Chipskartofler A/S ønsker at være en virksomhed, hvor alle deltager i en konstant udvikling. Vi tænker ekspansivt, innovativt og visionært og søger løbende at realisere visionerne