Miljø

Det tilstræbes og opfordres at avlerne er certificeret efter GlobalGAP standarden.

Miljø

Thorsens Chipskartofler A/S forlanger af sine avlere, at der kun må anvendes godkendte kemikalier og med en begrænsning, der er forsvarlig uden, at kvaliteten derved forringes.

Alle leverandører er også forpligtet til at foretage produktionen efter principperne for Etisk handel og i overensstemmelse med internationale arbejdsretslige standarder og produktionsmetoder, som ikke er skadelige for mennesker og miljø.

Det tilstræbes, at alle faste kontraktavlere er certificeret efter GlobalGAP standarden.

Thorsens Chipskartofler A/S er underlagt de danske myndigheders fødevarekontrol. Fødevarestyrelsen kontrollerer minimum hvert år samtlige procedurer for fødevaresikkerhed og sporbarhed.
Vores moderne lagre er indrettet efter at have det lavest mulige elforbrug, idet systemet udnytter kartoflens egen naturlige form for ventilation. Lagrene er, nogle af de langtidslagre i Europa, med det absolut laveste elforbrug og dermed også mindst CO2 belastning.

Affaldsprodukter genanvendes i naturen under kontrollerede former. Alt vaskevand og affaldsjord genanvendes i skove og på landbrugsjord med laboratorietestede deklarationer. Der laves ligeledes løbende stikprøvekontrol af kartoflerne for restkoncentrationer af pesticider.