Lagre

Alle vore lagre er af nyere dato og udstyret med noget af den nyeste teknik indlagrings-, ventilations- og kølingsmæssigt.

Lagre

Vore lagre er alle med kombineret rum køl og udluftningsventilation for, at vi kan holde en konstant temperatur i kartoflerne og samtidigt opnå så få ventilationstimer som muligt. Begge dele for, at vi stresser kartoflerne mindst muligt, og dermed opnår den bedst mulige kvalitet.

Hos Thorsens Chipskartofler A/S har vi plads til at oplagre cirka 40.000 ton. Det meste i bulklager, men også ca. 7.800 ton i kasselager, hvor de økologiske kartofler opbevares. Det nyeste opførte lager er et bulklager fra 2021 og har en kapacitet på 12.000 tons.

Alle vore lagre er af nyere dato og udstyret med noget af den nyeste teknik indlagrings-, ventilations- og kølingsmæssigt. Indlagringen sker automatisk med PLC styrede båndanlæg, som kører på skinner ophængt i tagkonstruktionen.