Lageret er fyldt

fyldt lager

Så er lagrene fyldte, selv køregangene er taget i brug. Der er stadig et par avlere der har lidt kartofler i kule, dem forventer vi at få brugt i nærmeste fremtid. Vores tyske avlere kæmper dog stadig med at få afsluttet høsten.