Læggekartofler

Vi forlanger, at chipsavlerne anvender ny certificeret udsæd hvert år, kræver det den bedst mulige læggekartoffelkvalitet.

Læggekartofler

Hos Thorsens Chipskartofler A/S har vi i mange år haft egne læggekartoffelavlere af chipssorter tilknyttet, hvortil vi stiller væsentligt højere krav end normal læggekartoffel-produktion. Da vi forlanger, at chipsavlerne anvender ny certificeret udsæd hvert år, kræver det den bedst mulige læggekartoffelkvalitet. Der kan dog gives dispensation til egenproduktion af Farm Saved Seed under helt specielle kontrollerede former med hensyn til dyrkning, kvalitet og opbevaring.

Thorsens Chipskartofler A/S har Danmarks og Sveriges repræsentation af Meijers chipssorter, heriblandt Lady Rosetta, Lady Claire, Lady Alicia og Lady Britta, der alle er gode sorter til industri-og chipsproduktion.

Lady Rosetta udvikler tidligt højt tørstof og lavt sukker, dette gør Lady Rosetta ideel fra den tidlige sæson og indtil august. Lady Rosetta er rødskindet med lyst gult kød, runde pæne knolde og et godt udbytte.

Lady Britta har en eminent farve i optagningssæsonen og en god lagerholdbarhed. Farven kan blive en udfordring under lagringen. Sorten er gul i skindet med pæne ovale knolde og et godt udbytte, samtidig udmærker den sig med meget lave mangelprocenter.

Lady Claire er en ideel lagerkartoffel med en rigtig god chipsfarve gennem hele lagerperioden. Lady Claire er gul i skindet med lyst gult kød og med pæne ovale knolde.

Lady Alicia er en ny sort med forholdsvist højt udbytte og højt tørstof. Sorten er gulskindet med lysgult kødfarve.

Udover disse sorter, har Thorsens Chipskartofler A/S også salg af flere andre sorter til forskellige produktionsgrene.

Thorsens Chipskartofler A/S repræsenterer også chipssorten Kiebitz i Skandinavien. Kiebitz er en chipssort fra Norex-Norika, som er meget lagerstabil og med god kvalitet. Kiebitz har runde pæne knolde, lyst kød, højt tørstof og et jævnt udbytte, samtidig udmærker den sig med meget flot chipsfarve sæsonen igennem.

Vi har ofte nye sorter under afprøvning, på nuværende tidspunkt har vi sorten SHC1010, som vi er meget spændte på at se, egenskaberne hos.