Kvalitetsstyring

Det tilstræbes at alle vores avlere er GlobalGAP certificeret.

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring er utrolig vigtig hos Thorsens Chipskartofler A/S, da vi ønsker, at kunderne skal købe et kvalitetsprodukt, hver gang de handler med os. Vi besøger derfor leverandørerne minimum 3-4 gange i vækstsæsonen, men op til 10 gange. Ved mange af besøgene tager vi prøver med hjem. Dette gør vi for hele tiden at holde øje med og sikre den bedst mulige kvalitet. Leverandørerne har også pligt til at føre markjournal over alle behandlinger og observationer i marken.

Det tilstræbes, at alle vores faste kontraktavlere er GlobalGAP certificeret.

Der tages prøver af alle læs, som hentes hos leverandørerne. Disse prøver ligger til grund for afregningen. Vi tager også prøver af alle læs, der leveres til kunderne. Resultatet af disse prøver mailer vi til kunden, inden læsset ankommer, så kunderne kender kvaliteten inden aflæsning. Denne prøve ligger som udgangspunkt også til grund for faktureringen af kunden. Prøverne vejes, derefter vaskes og størrelsessorteres de, hvorefter de forskellige fraktioner, der er fremkommet, igen vejes for at finde procent smuds, små og store.

Dernæst tages der en tørstof-, sukker- og friteringsprøve. Kartofler med udvendige fejl tages fra, inden de resterende snittes i vores selvudviklede snitter for at finde alle indvendige fejl. Til sidst vejes alle fejlene, for derefter at kunne omregnes til procenter.

Igennem hele lagersæsonen udtager vi sukkerprøver af alle partier hver 10. dag, for hele tiden at holde øje med kvaliteten på lageret. Samtidig opnår vi også en viden om hvilke leverandørers kartofler, der er bedst på hvilke tidspunkter. Dette kan vi bruge i planlægningen af de efterfølgende dyrkningsår.

Hos Thorsens Chipskartofler A/S har vi fuld sporbarhed for alle produkter, lige fra leverandør til levering hos kunden, for at støtte vores leverandører i at producerer den bedst mulige kvalitet.