Ejerforhold

Thorsens Chipskartofler A/S tilbyder kort sagt kartoffel industrien en simplere, bedre og mere ensartet råvareforsyning.

Ejerforhold

Thorsens Chipskartofler A/S ejes af en gruppe kartoffelleverandører og virksomheder, der har fast tilknyttede kartoffelleverandører samt tidligere leverandører, der har stoppet produktion af kartofler.

Derfor opdeles ejerskabet i form af A og B aktier.

A-aktierne kan købes af kartoffelavlere, der leverer til Thorsens Chipskartofler A/S. Den mindst mulige portefølje aktier er kr. 20.000 nominel værdi. Alle A-aktionærer, der leverer konventionelle brugskartofler, har en ret og pligt til at levere 25 ton rene kartofler pr. nominel kr. 1.000 aktier. Hvis man derimod er A-aktionær og leverer økologiske brugskartofler, er retten og pligten 15 ton rene økologiske kartofler pr. nominel kr. 1.000 aktier. Den sidste mulighed for A-aktionærer er at levere læggekartofler og for disse er retten og pligten 10 ton rene læggekartofler pr. nominel kr. 1.000 aktier. På den måde er vi i Thorsens Chipskartofler A/S altid garanteret en fast mængde kartofler. Bestyrelsen fastsætter hvert år betingelserne for leveringskontrakten, hvorpå kartoflerne dyrkes. Det bliver også fastsat, hvor stor en mængde kartofler aktionæren må levere på kontrakten ud over sin ret og pligt.

B-aktierne er almindelige investeringsaktier, som kan ejes af alle, uden der medfølger leveringsret og -pligt. Det er for A-aktionærer, der ønsker at stoppe kartoffelproduktion, som efter godkendelse, kan opnå status som B- aktionær.