Uncategorized @da

Årlig kartofeldag

Igen i år viste Thorsens Chipskartofler A/S flaget frem ved den store kartoffeldag. Jannie og Jesper havde kartoffelchips med som folk kunne smage på imens de fik en snak om vores virksomhed.

Det er i forbindelse med den årlige generalforsamling i brancheorganisationen Danske Kartofler at den store kartoffeldag afholdes. Det foregår under de gode forhold som Vingsted hotel og konferencecenter har.

Thorsens Chipskartofler var selvfølgelig igen i år repræsenteret med en stand, hvor der kunne smages på forskellige slags chips, samtidig med at der var tid til en snak om kartofler til chipsindustrien

Vi havde en fantastisk dag til vores Åbent Hus arrangement fredag den 24. august 2018.
Vores gæt er, at der var ca. 300 besøgende fra nær og fjern i løbet af dagen.

Tusind tak til alle, som tog sig tid til at komme forbi og fejre den store dag sammen med os.

Nedenunder er lidt billeder fra dagen.

 

For at kunne imødegå en stigende efterspørgsel på økologiske kartofler til chips og skrælle industrien, opfører vi en ny bygning, indeholdende nyt kasselager og produktionsanlæg med sigte på at kunne håndtere den økologiske del af vores produktion, samt vores skrælle- og pomfritkartofler.
Lagerkapaciteten bliver i det nye lager på 58.000 hkg. i kasser. Lageret bliver udstyret med rum køl og trykventilation mellem kasserne, som indeholder ca. 1800 kg pr stk.
Det nye produktionsanlæg bliver indrettet således at vi bedre kan håndtere skrælle- og pomfritkartofler, end vi kan i vores nuværende anlæg, da vi blandt andet får langt bedre mulighed for størrelsessortering på såvel uvasket som vasket vare, således vi bedre kan opfylde de ønsker vores kunder har. (2018)

Thorsens Chipskartofler A/S skaber ny online gennemsigtighed i leverancen

21/10/2015

Som den første europæiske leverandør af kartofler til chipsproduktion tilbyder Thorsens Chipskartofler A/S nu sine kunder adgang til et online informationssystem, med individuelle data til hver enkelt kunde. I systemet er det muligt for kunden at se detaljerede informationer om kvaliteten af de kartofler, som er på vej.

I forvejen leverer Thorsens Chipskartofler kvalitetskartofler ud fra konceptet ”just-in-time” Det betyder, at kunden med få dages varsel kan bestille kartofler til levering på klokkeslæt. Allerede i dag kvalitetstestes alle kartoffelleverancerne, og resultaterne fremsendes efterfølgende til kunderne. Men nu investerer Thorsens Chipskartofler i et nyt, topmoderne laboratorium til kvalitetsanalyse, samt i et automatisk dataopsamlingssystem til registrering af både sporbarhed og kvalitet. Den automatiske dataopsamling minimere risikoen for fejl og betyder, at resultaterne fra kvalitetsanalyserne bliver tilgængelige for kunderne via det nye onlinesystem.

”Vores kunder kender deres kartofler, før de ser dem,” siger direktør Erik Thorsen.

Den nye gennemsigtighed i leverancen, som er unik for branchen, har den store fordel for chipsproducenterne, at det er muligt tidligt at forberede produktionen til kartoflernes kvalitet. Det giver bedre chips og en mere effektiv produktion. Alle informationer om leverancer bliver samlet digitalt, ét sted, hvilket gør det nemt for kunden også at genfinde historiske data med henblik på analyse.

Investeringen kommer blot 3 år efter, at Thorsens Chipskartofler investerede 26 millioner i Nordeuropas mest avancerede vaske- og sorteringsanlæg.

Direktør Erik Thorsen udtaler: ”Jeg forventer, at denne investering vil bidrage væsentligt til en fortsat positiv udvikling af virksomhedens eksport, som er steget med 60% siden investeringen i 2012. Industrien har et stort behov for viden om de råvarer, der anvendes – og den viden kan vi nu som de første levere online.” Han tilføjer: ”Vi har altid prioriteret kvalitet højt og har løbende analyseret vores kartofler. Nu har vi skabt en digital løsning, som gør det muligt for os at dele analyserne online.” Endvidere udtaler Erik Thorsen ”det nye topmoderne laboratorium er udviklet med virksomhedens værdi om at være en attraktiv arbejdsplads i mente. Det nye ”state of the art laboratorium” vil klart forbedre personalets arbejdsforhold, hvor bland andet tunge løft er helt elimineret.”

Den nye investering står færdig den 29. oktober, hvor dette fejres med et åbent hus arrangement sammen med en markering af direktør Erik Thorsens 60 års fødselsdag.

Torsdag d. 13.2014 november havde vi besøg af 35 grundskoleelever fra Asmildkloster landbrugsskole.

Det var nogle høflige og spørgelystne unge mennesker. De havde forberedt en del spørgsmål inden de kom på besøg, hvilket gør en rundtur i virksomheden noget mere spændene. Vi startede med rundtur i produktion og lagerbygningerne, efterfulgt af et indlæg fra Erik Thorsen i mødelokalet, hvor de fik en sodavand og lidt chips.

Thorsens Chipskartofler A/S har valgt at starte datterselskab i Tyskland. Selskabet er registreret under navnet Thorsens Chipskartofler GmbH og ejes 100 % af Thorsens Chipskartofler A/S.

Thorsens Chipskartofler GmbH åbner den 7. september 2013, i lejede lokaler ved RWG Hoya eG’s kartoffelafdeling. Kartoffelzentrum Hagen, Zum Bahnhof 2a, 31535 Hagen, Neustadt am Rübenberge.

Der er lavet aftale om leje af kontorfaciliteter og faciliteter til kvalitetskontrol.

Direktør for Thorsens Chipskartofler GmbH er Erik B. Thorsen, men det fulde driftansvar er overladt til den nyudnævnte driftschef for Sydeuropa, Jesper B. Poulsen.

Jesper har igennem 11 år været ansat, som lager og produktionsansvarlig i Thorsens Chipskartofler A/S, derfor er Jesper meget kendt med det koncept virksomheden arbejder efter, og vil videreføre dette til det tyske datterselskab.

Thorsens Chipskartofler Gmbh’s funktion bliver at servicere moderfirmaet ved at overtage al logistik og kvalitetskontrol vedrørende leverancer til Sydeuropa, samt logistik og kvalitetskontrol vedrørende leverancer fra tyske leverandører og øvrige samarbejdspartnere i Tyskland.

Thorsens Chipskartofler GmbH vil ikke forestå handel med kartofler, istedet vil firmaet koncentrere sig om at effektuere logistik og kvalitetskontrol, for dermed at kunne yde kunder og leverandører endnu bedre service.

Alt køb og salg af kartofler vil stadig, som hidtil, foregå i moderselskabet Thorsens Chipskartofler A/S i Danmark.

Thorsens Chipskartofler GmbH vil i 2014 flytte adressen til tilsvarende lokaler i Steimbke.

RWG Hoya eG vil opføre helt nye faciliteter i Steimbke med lager og produktion til vask, sortering og pakning. Dette byggeri vil blive gennemført inden for det næste år.

Thorsens Chipskartofler GmbH vil dermed fra 2014 få muligheden for at levere tilsvarende varer fra Tyskland, som der leveres fra Danmark nu. Det vil sige vasket og optisk sorteret vare, og dermed ingen spild for kunden.

Thorsens Chipskartofler A/S håber at tyske leverandører, samarbejdspartnere og sydeuropæiske kunder vil tage godt imod disse tiltag, og det må blive til fordel for alle parter.

Den 21. September blev der afholdt åbent hus som var annonceret bredt. Der var mange, som valgte at aflægge et besøg. Næsten alle pladser var optaget.

Vi vil sige tak for den uforglemmelige dag som mange var med til.

Her er nogle stemningsbilleder. I kan trykke på billederne for at se dem i stort format