Nye kartofler

Siden starten af uge 27 har vi fået nye tyske kartofler til virksomheden i Sunds. Her bliver de sorteret og vasket, hvorefter de fragtes direkte videre til chips fabrikkerne. Kvaliteten af kartoflerne er fin, men pga. det meget sene og kolde forår med store nedbørsmængder i Tyskland, er der stadig problemer med størrelsen, og udbytterne er lave.

IMG_0193[1]

 

 

På besøg i Italien

Da Thorsens Chipskartofler A/S er begyndt at afsætte en stigende mængde chipskartofler til Italien, var Jesper, Erik og Jacob på besøg hos de italienske samarbejdspartnere, og en af de fabrikker der leveres til.

Italien har en stor produktion af chips, og en stor del af kartoflerne dertil bliver importeret, på grund af det varme klima, som gør opbevaring meget besværlig, da kartoflerne ikke bliver lagerfaste, når høsten foregår i 25-30  graders varme.

I det klimaet er anderledes fra det skandinaviske, er italienernes håndtering af kartoflerne før chips produktion også anderledes, hvilket udfordrer Thorsens Chipskartofler A/S’ normale procedure for håndtering og levering.

Besøget i Italien gav et godt indblik i, hvordan håndteringen af kartoflerne foregik efter Thorsens Chipskartofler A/S havde leveret dem, samt en forståelse for, hvorfor de gjorde som de gjorde. Derudover blev relationerne mellem de deltagene fra Thorsens Chipskartofler A/S og samarbejdspartnerne i Italien styrket.

Flot artikel i magasinet Aardappel wereld

I forbindelse med opstart af vores vaske – og udleveringsanlæg har det hollandske  magasin Aardappel wereld (det samme som Potato world) lavet en flot artikel omkring Thorsens Chipskartofler A/S. Artiklen beskriver hvordan direktør Erik Bech Thorsen startede virksomheden i Sunds, og grundet en strategi bærende af rettidig omhu og kvalitetskartofler, er firmaet gennem 25 år gået fra en omsætning på 0 – 60.000 tons. Derudover beskrives det nye vaske – og sorteringsanlægs funktioner og kapacitet i artiklen.

 

Indlagringen afsluttet

Fredag den 16. november afsluttede vi indlagringen af de sidste kulekartofler. Vi kan se tilbage på en indlagringssæson, der har strukket sig over længere tid, givet mere arbejde, større spekulationer og mere bøvl en set før her i firmaet.

I løbet af indlagringssæson, har vi har måttet tage partier ud igen, allerede få dage efter de blev lagt ind. Med ekstra arbejde og omkostninger til følge.

Vi må sige at indlagringssæsonen endte på en hel anden måde, end vi havde forestillet os, da den startede, både med hensyn til måden vi gjorde tingene på, resultatet vi fik ud af det, og tiden det tog.

Men vi må også sige, at når vi kigger på det, der ligger i lagret i dag, så har vi fået noget ud af al arbejdet. Holdbarheden ser fornuftig ud på de fleste af partierne, og de tvivlsomme partier ser ikke ud til at være flere og værre, end vi kan komme godt igennem dem.

For øjeblikket er der god gang i produktionen. Der er stadig få ting tilbage fra installeringen af det nye anlæg til vask og sortering i sommers der hænger, men vi håber, at vi nu hvor indlagringssæsonen er afsluttet, også kan få afsluttet de sidste ting vedrørende maskineriet, som dele af, er støttet af EU og Fødevaremisteriet.

Dyrkningssæsonen 2012

Som altid har også denne sæson været forskellig fra andre, idet den havde en afslutning i Danmark, som jeg ikke har oplevet dårligere i de mere end 30 år, jeg har arbejdet med kartofler.

Vi havde en relativt tidlig start på sæsonen, de første kartofler blev lagt i jorden tidligere end normalt.

Sommeren bød på færre solskinstimer og mere regn, men regnen var pænt fordelt, uden skybrud der ødelægger kartoflerne.

I august så alt egentlig positivt ud, på trods af bekymringen over de manglende solskinstimer. Udbytterne i chipskartofler måltes til at være højere end normalt, og kvaliteten ganske god bortset fra enkelte skimmel angreb.

I september startede vi med indlagring af økologiske chipskartofler under ganske gode vejrforhold, men efter den 10. september var der regn til Danmark hver dag. En enkelt målestation fik 300 mm på de efterfølgende ca. 5 uger.

Normalt er høsten af chipskartofler afsluttet ca.1. oktober og alt indlagring afsluttet 10. oktober, men i år havde der kun været meget få dage med tørt vejr, og ikke så mange at jorden nåede at blive tør nok til at høste under bare nogenlunde forhold. Det der blev høstet var med meget dårlig holdbarhed.

Kort efter 10. oktober besluttede Thorsens Chipskartofler A/S og de fleste avlere at sætte alt ind på at portions tørre kartoflerne omgående efter høst, før håndtering og transport. Det vil sige at kartoflerne fyldes i vogne, containere eller trailere med tørrekanaler i bunden påmonteret blæsere, luften der blæses igennem tørres med opvarmning foran blæserne. Derved lykkedes det at tørre kartoflerne på meget kort tid, på trods af at de var høstet under ekstrem våde forhold og samtidig en meget høj luftfugtighed..

Ved denne meget arbejdskrævende og fordyrende proces lykkedes det at redde de fleste kartofler. Der var dog enkelte arealer, der ikke blev høstet, da det var umuligt at færdes der med maskinerne.

27 oktober kom frosten til Danmark, heldigvis meget senere end normalt, og derefter var det slut med at høste chiskartofler, som jo ikke må køles under +8 grader.

Takket være en enorm indsats fra leverandører, transportfirmaer og ansatte lykkedes det at redde høsten, der kom dog ca. 10 % færre kartofler på lageret end forventet.

Dette var en indlagringssæson med enorme omkostninger, men som vi altid siger i kartoffelbrachen, “Næste sæson bliver sikkert bedre” Heldigvis er det en branche med en ukuelig optimisme og offervilje.

TAK for støtten fra kunder, leverandører samt øvrige samarbejdspartnere.

 

 

Nuværende vejrsituation

Vejret er meget ustabil i tiden, og derfor er det svært at tage lagerkartofler op med god kvalitet. Det ser ud til, at der igen i år skal arbejdes igennem, når vejret er godt, for at få lagerkartoflerne ind før det bliver for koldt. Derfor gælder det om for os og avlerne at have alt parat, så der ikke sker flere uforudsete hindringer under indlagringen, end højst nødvendigt, når det gode vejr kommer igen.

Med de store mængder vand vi får i tiden, hvor kartoflerne har stoppet væksten, er der stor risiko for vandsure kartofler. Derfor skal både vi og avlerne være opmærksom på vandsure kartofler som typisk findes i lavninger og høj sandet jord på marken.

Ny vaske- og udleveringsbygning

Thorsens Chipskartofler A/S har hen over vinteren og foråret fået opført en ny bygning med nyt sorteringsanlæg, som øger kvaliteten og kapaciteten på vask, sortering og udlevering væsentligt, i forhold til vores gamle anlæg. Disse nye faciliteter er en frontløber indenfor sortering og vask.

 

Med de to nye sorteringslinjer øges kapaciteten på sortering til 60 ton/t mod 50 ton/t ved det gamle anlæg. Samtidigt øges kvaliteten betydeligt. Først renses kartoflerne for jord, hvorefter de størrelsessorteres i tre forskellige størrelser, efter størrelsessortereren afgøres det om kartoflerne skal køres til vask, lager, kasser, storsække eller silobuffer. Alle tre størrelsesfraktioner har mulighed for alle tingene. Kapaciteten for indkørsel på lager er ca. 90 ton/t. Kartoflerne til vask, kommer først på et pigbånd til at fraskille top og halmrester, derefter kommer de i en stenseperator, hvorfra de flyder ind i vaskeren. Efter vaskeren kommer kartoflerne i claybath

Claybath (vand med ler) sorterer via korrekt vægtfylde lettere materiale fra i toppen, og det forventes udviklet til at kunne frasortere hule kartofler. De gode kartofler føres så videre på et bånd, som løber i bunden af lerbadet. Efter claybath har kartoflerne på den ene linje mulighed for at blive poleret. Dette kan gøres for at optimere sorteringsprocesserne. Efterfølgende kommer de gennem en optisk sorter, som kvalitetssorterer kartoflerne – altså fratager misdannede og grønne mv. Derefter kommer kartoflerne gennem en infrarød sorter, som sorterer resterende døde materiale fra (sten, trærødder mv.).

Slutproduktet ender så i en af de 10 færdigvaresiloer på 17 tons hver, og efterfølgende fyldes de i storsække, eller læsses på en lastbil fra et af de to læssebånd med falddæmper. Der kan læsses to biler af gangen, og kapaciteten er øget fra 70ton/t til 180ton/t. På udtaget fra siloerne er der monteret metaldetektor, for at sikre bedst muligt mod fremmedlegemer.

Dele af projektet er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriet.