Thorsens Chipskartofler A/S overtager aktiviteterne i Scanax International A/S

Det er en tilfreds bestyrelse og ledelse i Thorsens Chipskartofler A/S, der kan berette, at Thorsens Chipskartofler A/S har overtaget aktiviteterne i Scanax International A/S med tilbagevirkende kraft fra 1/3 2017. Virksomhederne har de seneste måneder set hinanden an, hvilket har resulteret i et køb af samtlige aktiviteter i Scanax. Aktiviteterne vil blive videreført i et nyt datterselskab til Thorsens Chipskartofler A/S men under samme navn, Scanax International A/S og i øvrigt med den samme medarbejderstab. Erik Thorsen indtræder dog som direktør.

Se hele pressemeddelsen her.

Potato Europe

IMG_0117

 

Erik og Jannie besøgte Potato Europe d. 14. september, de kunne berette at der var varmt og tørt i Frankrig. De kunne i øvrigt berette om en flot udstilling som sædvanlig, hvor de også mødte mange kollegaer fra kartoffelbranchen.

IMG_0119

Nye kartofler

Ny Lady Rosetta

Så er vi i gang med den nye høst, hvilket er fire dage senere end sidste år. Kartoflerne kommer nede fra syd Tyskland ind mod grænsen til Frankrig, hvor klimaet er noget anderledes end det, vi kender til herhjemme.

Tidlige kartofler

tidlige LR iFreiErik Thorsen og Jesper Poulsen har været en tur nede i Syd Tyskland for at se på de tidlige Lady Rosetta, vi har på kontrakt. Som I kan se, så er de noget længere fremme end herhjemme. Bemærk, at der er lagt rørvanding ud, det er et meget sjældent syn i Danmark, men det passer godt til deres små marker, og samtidig så kan de vande lidt om natten, hvis der er risiko for nattefrost. Nogle vil nok også bemærke de mange sten der er i marken, dette er en del af grunden til tidligheden, for stenene er med til at holde på varmen i jorden.Freiburg

Åbning af RWG Niedersachsen Mitte eG´s nye kartoffelcentral

Fredag d. 27 februar havde Thorsens Chipskartofler´s samarbejdspartner i Tyskland, RWG Niedersachsen Mitte eG inviteret til åbning af deres nye faciliteter i Steimbke. Her fra virksomheden deltog Erik Thorsen, Jesper Poulsen, bestyrelsesformand Kurt Friis Jørgensen og næstformand Henrik Jakobsen.

Alle hos Thorsens Chipskartofler A/S ønsker RWG et stort tillykke med deres nye faciliteter, og håber på et fortsat godt samarbejde fremover.

Ved at trykke på linket her ses en artikel og nogle billeder fra åbningen.

Danske Kartofler´s generalforsamling

Torsdag d. 30 januar var Thorsens Chipskartofler A/S til Danske Kartofler´s generalforsamling. Vi havde valgt at stille en stand op i forbindelse med arrangementet, for at kunne fortælle om vores firma til de fremmødte kartoffelavlere. Der var en stor interesse for vores stand, så Jannie og Jesper fik en masse snak henover de små cafe borde, hvor der selvfølgelig var chips ad libitum.

billede fra Danske kartoflerUdover genereralforsamlingen var der om eftermiddagen forskellige foredrag. Da der var foredrag i 2 sale på en gang, kunne man desværre ikke følge med i det hele. Salen der vedrørte dyrkning havde et stort publikum hele dagen. Der var virkelig nogle rigtig gode indlæg fra de forskellige foredragsholdere.

En stor tak skal lyde til Danske Kartofler, for det fremragende arrangement.

Thorsens Chipskartofler GmbH.

Thorsens Chipskartofler A/S har valgt at starte datterselskab i Tyskland. Selskabet er registreret under navnet Thorsens Chipskartofler GmbH og ejes 100 % af Thorsens Chipskartofler A/S.

Thorsens Chipskartofler GmbH åbner den 7. september 2013, i lejede lokaler ved RWG Hoya eG’s kartoffelafdeling. Kartoffelzentrum Hagen, Zum Bahnhof 2a, 31535 Hagen, Neustadt am Rübenberge.

Der er lavet aftale om leje af kontorfaciliteter og faciliteter til kvalitetskontrol.

Direktør for Thorsens Chipskartofler GmbH er Erik B. Thorsen, men det fulde driftansvar er overladt til den nyudnævnte driftschef for Sydeuropa, Jesper B. Poulsen.

Jesper har igennem 11 år været ansat, som lager og produktionsansvarlig i Thorsens Chipskartofler A/S, derfor er Jesper meget kendt med det koncept virksomheden arbejder efter, og vil videreføre dette til det tyske datterselskab.

Thorsens Chipskartofler Gmbh’s funktion bliver at servicere moderfirmaet ved at overtage al logistik og kvalitetskontrol vedrørende leverancer til Sydeuropa, samt logistik og kvalitetskontrol vedrørende leverancer fra tyske leverandører og øvrige samarbejdspartnere i Tyskland.

Thorsens Chipskartofler GmbH vil ikke forestå handel med kartofler, istedet vil firmaet koncentrere sig om at effektuere logistik og kvalitetskontrol, for dermed at kunne yde kunder og leverandører endnu bedre service.

Alt køb og salg af kartofler vil stadig, som hidtil, foregå i moderselskabet Thorsens Chipskartofler A/S i Danmark.

Thorsens Chipskartofler GmbH vil i 2014 flytte adressen til tilsvarende lokaler i Steimbke.

RWG Hoya eG vil opføre helt nye faciliteter i Steimbke med lager og produktion til vask, sortering og pakning. Dette byggeri vil blive gennemført inden for det næste år.

Thorsens Chipskartofler GmbH vil dermed fra 2014 få muligheden for at levere tilsvarende varer fra Tyskland, som der leveres fra Danmark nu. Det vil sige vasket og optisk sorteret vare, og dermed ingen spild for kunden.

Thorsens Chipskartofler A/S håber at tyske leverandører, samarbejdspartnere og sydeuropæiske kunder vil tage godt imod disse tiltag, og det må blive til fordel for alle parter.

 

På besøg i Italien

Da Thorsens Chipskartofler A/S er begyndt at afsætte en stigende mængde chipskartofler til Italien, var Jesper, Erik og Jacob på besøg hos de italienske samarbejdspartnere, og en af de fabrikker der leveres til.

Italien har en stor produktion af chips, og en stor del af kartoflerne dertil bliver importeret, på grund af det varme klima, som gør opbevaring meget besværlig, da kartoflerne ikke bliver lagerfaste, når høsten foregår i 25-30  graders varme.

I det klimaet er anderledes fra det skandinaviske, er italienernes håndtering af kartoflerne før chips produktion også anderledes, hvilket udfordrer Thorsens Chipskartofler A/S’ normale procedure for håndtering og levering.

Besøget i Italien gav et godt indblik i, hvordan håndteringen af kartoflerne foregik efter Thorsens Chipskartofler A/S havde leveret dem, samt en forståelse for, hvorfor de gjorde som de gjorde. Derudover blev relationerne mellem de deltagene fra Thorsens Chipskartofler A/S og samarbejdspartnerne i Italien styrket.

Strategisk samarbejde

Thorsens Chipskartofler A/S (TCK) har indgået et nært strategisk samarbejde med Danespo A/S, der som et led i samarbejdet har købt 20 % af aktierne i TCK. (link til pressemeddelelse)

Samarbejdet indgår i TCK’s strategi plan, hvor ønsket om en stadigt stigende omsætning gør samarbejdet attraktivt både på forsynings-, produktions-, og afsætningssiden.

Selskaberne har begge mangeårige erfaringer på hvert sit område, hvilket har vist sig at hænge rigtig godt sammen med ønsket om, at opnå synergi for begge selskaber.

Se nedenstående links for øvrige artikler:

http://www.food-supply.dk

http://www.landbrugsavisen.dk

http://www.maskinbladet.dk

http://www.landbrugnet.dk

Link til Danespos hjemmeside