Lageret er fyldt

fyldt lager

Så er lagrene fyldte, selv køregangene er taget i brug. Der er stadig et par avlere der har lidt kartofler i kule, dem forventer vi at få brugt i nærmeste fremtid. Vores tyske avlere kæmper dog stadig med at få afsluttet høsten.

Indlagringen er i fuld gang

indlagring15.1Vi har siden onsdag d. 30. september kørt med bemanding i døgndrift her i virksomheden. Det er dermed den seneste høst af chipskartofler vi har oplevet nogensinde. Vi har modtaget kartofler døgnet rundt for at landmænd og chauffører i videst mulig omfang kunne udnytte det gode tørvejr. Desværre kom der regnvejr igen i denne uge og satte en stopper for de gode optageforhold. Vi har ca. 70% af lageret fyldt, og mangler nu kun nogle mellemlagrede kartofler og de fleste Verdi. Håbet er nu, at temperaturen ikke bliver for lav, da chipskvaliteten ødelægges ved jordtemperaturer under 7 grader.

indlagring 15

 

Pause i indlagringen

øko ma

Vi er kommet langt i indlagringen af de økologiske kartofler, vi mangler en – to dage mere, så er vi færdige med dem. Det har regnvejret desværre sat en stopper for lige foreløbig.

øko A2.

Nye kartofler

Ny Lady Rosetta

Så er vi i gang med den nye høst, hvilket er fire dage senere end sidste år. Kartoflerne kommer nede fra syd Tyskland ind mod grænsen til Frankrig, hvor klimaet er noget anderledes end det, vi kender til herhjemme.

Sortsudstilling i Holland

IMG_1910

Fra onsdag d. 5. til fredag d. 7. november var Erik, Jesper og jeg i Holland til sortsudstilling. Dette er en årligt tilbagevendende begivenhed, som de fleste sortsejere og forædlere deltager i, det betyder også at der generelt er mange branche folk tilstede disse dage.

Vi skulle først og fremmest rundt til de sortsejere, som vi føler, gør mest inden for chips segmentet. Det er også dem, som har haft sorter i forsøg hos os. Vi kunne berette om vores erfaringer i løbet af sæsonen, om hvordan de forskellige sorter havde opført sig under de danske forhold, og så selvfølgelig om udbytter og kvalitet. Vi kiggede også på mulige nye sorter til forsøget næste år. Der var ikke nogle revolutionerende nyheder i chips segmentet, men vi så nogle, som vi håber, har potentiale til fremtidens avl.

Ovenover ses det, hvordan Meijer profilerer Lady Britta som en egnet kartoffel til sandjord. Nedenunder ses et billede fra Agrico´s stand, her er der altid mange mennesker omkring middags tid, da de serverer kartofler tilberedt på forskellig vis med kødsovs til.
IMG_1911

Indlagringen er afsluttet.

Lager afsluttet

Den 10. oktober afsluttede vi indkørslen af kartofler til lager. Lagrene blev stuvende fulde i år. Der ligger stadig kartofler ude ved enkelte avlere til korttids lagring, de forventes anvendt først på lagersæsonen.
I år har vi været heldige med vejr forholdene i optagningsperioden og optagningen var afsluttet, før regnen rigtig satte ind. Kvaliteten ser bedre ud end de seneste 3 sæsoner. Der har dog været udfordringer med en meget langsommelig modning i denne sæson, og dermed risiko for manglende lagerstabilitet i enkelte partier.

Indlagringen er godt i gang.

IMG_1781

 

De økologiske kartofler er kommet godt i hus, og vi er godt igang med at køre de tidligst afmodnede konventionelle kartofler ind. Kvaliteten ser indtil videre fornuftig ud, der er dog problemer med vandskadede arealer i det sydlige Jylland på grund af gentagne skybrud. Udbytterne forventer vi gennemsnitlig vil ligge på middel. Det svinger dog fra meget høje udbytter mange steder, til meget lave udbytter, især i det nordlige Jylland på grund af ekstrem tørke i juli måned.

Indlagringen er startet.

Øko indlagring

 

Indlagringen af de økologiske kartofler er startet. Vi startede mandag d. 2 september, hvilket er 2 dage tidligere end de andre år. Kartoflerne har været klar et stykke tid, så det er med at udnytte det gode vejr, og få dem kørt op.

Forsøgsmarken

Forsøgsmark i blomst

Vores forsøgsmark viser sig fra sin flotteste side lige nu. Vi vil derfor dele dette smukke syn med jer. I kan klikke på billedet, for at se det i stort format.

Det er samtidig utroligt spændende at følge de forskellige sorters udvikling i løbet af sommeren, og muligvis finde fremtidens sorter til chips produktion.