Besøg af svenske avlere

IMG_7690

 

15 svenske kartoffelavlere havde i går fundet vej til Sunds.
De deltog i en workshop omkring lagring af kartofler. Hvordan påvirker antispiring lagret? Temperaturudsving, svingninger i sukkerindholdet og i det hele taget opbygningen af vores lagre og opbevarings metoder. Ja, mange forskellige tanker omkring lagring blev vendt.

Alt i alt en forhåbentlig lærerig dag, både for avlerne, men bestemt også for virksomheden.

Sortsudstilling i Holland

IMG_7535

Onsdag til fredag i uge 45 var Erik, Jannie og Torben i Holland til den årlige sortsudstilling. Dette er tiden på året, hvor alle folk i kartoffelbranchen samles i området omkring Emmeloord. Sortsejere og forædlere slår dørene op og inviterer alle folk indenfor. De som ikke har hjemme i dette område rejser til Emmeloord og laver en udstilling, alt sammen for at fremvise netop deres sorter.

Vores agenda var først og fremmest at nå rundt til de sortsejere, som vi føler, gør mest inden for chips segmentet. Vi kiggede også på nye sorter til forsøget næste år. Vi fandt nogle få stykker, som vi håber kan være en mulighed for fremtidens avl.

IMG_7537

Potato Europe

IMG_0117

 

Erik og Jannie besøgte Potato Europe d. 14. september, de kunne berette at der var varmt og tørt i Frankrig. De kunne i øvrigt berette om en flot udstilling som sædvanlig, hvor de også mødte mange kollegaer fra kartoffelbranchen.

IMG_0119

Tidlige kartofler

tidlige LR iFreiErik Thorsen og Jesper Poulsen har været en tur nede i Syd Tyskland for at se på de tidlige Lady Rosetta, vi har på kontrakt. Som I kan se, så er de noget længere fremme end herhjemme. Bemærk, at der er lagt rørvanding ud, det er et meget sjældent syn i Danmark, men det passer godt til deres små marker, og samtidig så kan de vande lidt om natten, hvis der er risiko for nattefrost. Nogle vil nok også bemærke de mange sten der er i marken, dette er en del af grunden til tidligheden, for stenene er med til at holde på varmen i jorden.Freiburg

Stort projekt er afsluttet

Projekt afslutning

 

Vores projekt med at kortlægge alle arbejdsgange i virksomheden er afsluttet. Dette er et projekt, som blev besluttet at lave, da virksomheden er i støt stigende vækst og for at geare hele organisationen til den øgede eksport og samarbejde med vores tyske datterselskab. Gennem hele projektet har der været fokuseret på at styrke de forskellige arbejdsområders selvstændighed og afrapportering.

I samarbejde med firmaet Elevator2 er der udarbejdet manualer og workflow diagrammer med tilhørende arbejdskort og tjekpunkter til processerne, for samtlige områder gennem input og samtaler med alle medarbejdere.

Efter projektet er afsluttet holder vi ugentlige workshops på ca. en time, for at implementere manualer og workflow diagrammer for medarbejderne, hvor vi i fælleskab får forståelse for alle arbejdsområder.

Fremover vil disse workflows betyde, at virksomheden kan ekspandere og samtidig bibeholde den gode kvalitet og effektivitet. Samtidig vil det betyde, at alle medarbejdere har en betydelig bedre indsigt i hele virksomhedens arbejdsområder og dermed en styrkelse af den sociale kapital.

Kåring af årets transportvirksomhed 2014

Fredsø Vognmandsforretning blev d. 10 maj kåret som årets transportvirksomhed 2014. Thorsens Chipskartofler A/S ønsker tillykke med den flotte kåring.

Fredsø Vognmandsforretning har siden 2004 klaret transport opgaver for Thorsens Chipskartofler A/S fra Danmark til andre Skandinaviske lande, samt i mindre grad transport til og fra Tyskland. Til tider også indenrigs transport. Fredsø Vognmandsforretning har gennem disse 10 år gennemgået en imponerende udvikling og har bevist, hvor der er vilje, er der vej. Samtidig har virksomheden evnet igennem dygtige medarbejdere, at arbejde ud fra en ydmyg og respektfuld tilgang til opgaverne og deres kunder.

Thorsens Chipskartofler A/S kan derfor kun ønske for Fredsø Vognmandsforretning, at det vil lykkes at fortsætte udviklingen af denne vej.

Her er nogle links fra kåringen.

http://nordjyske.dk/nyheder/benny-er-den-bedste/4ca4aa14-9626-412e-b69f-c0776c17565b/138/1513

http://www.transporttidende.com/index.php/dtt/artikel/dtl_arets_transportvirksomhed_karet/

Thorsens Chipskartofler GmbH.

Thorsens Chipskartofler A/S har valgt at starte datterselskab i Tyskland. Selskabet er registreret under navnet Thorsens Chipskartofler GmbH og ejes 100 % af Thorsens Chipskartofler A/S.

Thorsens Chipskartofler GmbH åbner den 7. september 2013, i lejede lokaler ved RWG Hoya eG’s kartoffelafdeling. Kartoffelzentrum Hagen, Zum Bahnhof 2a, 31535 Hagen, Neustadt am Rübenberge.

Der er lavet aftale om leje af kontorfaciliteter og faciliteter til kvalitetskontrol.

Direktør for Thorsens Chipskartofler GmbH er Erik B. Thorsen, men det fulde driftansvar er overladt til den nyudnævnte driftschef for Sydeuropa, Jesper B. Poulsen.

Jesper har igennem 11 år været ansat, som lager og produktionsansvarlig i Thorsens Chipskartofler A/S, derfor er Jesper meget kendt med det koncept virksomheden arbejder efter, og vil videreføre dette til det tyske datterselskab.

Thorsens Chipskartofler Gmbh’s funktion bliver at servicere moderfirmaet ved at overtage al logistik og kvalitetskontrol vedrørende leverancer til Sydeuropa, samt logistik og kvalitetskontrol vedrørende leverancer fra tyske leverandører og øvrige samarbejdspartnere i Tyskland.

Thorsens Chipskartofler GmbH vil ikke forestå handel med kartofler, istedet vil firmaet koncentrere sig om at effektuere logistik og kvalitetskontrol, for dermed at kunne yde kunder og leverandører endnu bedre service.

Alt køb og salg af kartofler vil stadig, som hidtil, foregå i moderselskabet Thorsens Chipskartofler A/S i Danmark.

Thorsens Chipskartofler GmbH vil i 2014 flytte adressen til tilsvarende lokaler i Steimbke.

RWG Hoya eG vil opføre helt nye faciliteter i Steimbke med lager og produktion til vask, sortering og pakning. Dette byggeri vil blive gennemført inden for det næste år.

Thorsens Chipskartofler GmbH vil dermed fra 2014 få muligheden for at levere tilsvarende varer fra Tyskland, som der leveres fra Danmark nu. Det vil sige vasket og optisk sorteret vare, og dermed ingen spild for kunden.

Thorsens Chipskartofler A/S håber at tyske leverandører, samarbejdspartnere og sydeuropæiske kunder vil tage godt imod disse tiltag, og det må blive til fordel for alle parter.

 

På besøg i Italien

Da Thorsens Chipskartofler A/S er begyndt at afsætte en stigende mængde chipskartofler til Italien, var Jesper, Erik og Jacob på besøg hos de italienske samarbejdspartnere, og en af de fabrikker der leveres til.

Italien har en stor produktion af chips, og en stor del af kartoflerne dertil bliver importeret, på grund af det varme klima, som gør opbevaring meget besværlig, da kartoflerne ikke bliver lagerfaste, når høsten foregår i 25-30  graders varme.

I det klimaet er anderledes fra det skandinaviske, er italienernes håndtering af kartoflerne før chips produktion også anderledes, hvilket udfordrer Thorsens Chipskartofler A/S’ normale procedure for håndtering og levering.

Besøget i Italien gav et godt indblik i, hvordan håndteringen af kartoflerne foregik efter Thorsens Chipskartofler A/S havde leveret dem, samt en forståelse for, hvorfor de gjorde som de gjorde. Derudover blev relationerne mellem de deltagene fra Thorsens Chipskartofler A/S og samarbejdspartnerne i Italien styrket.