Besøg af Danespos medarbejdere.

Mandag den 22/4, var medarbejderne fra Danespo på besøg her i virksomheden. Formålet med besøget var, at Danespos og vore egne medarbejdere skulle få bedre indsigt og forståelse i de to virksomheders forskellige måde at arbejde på, for bedre at kunne udnytte de synergieffekter, der ligger i samarbejdet.

Besøget startede med kaffe, hvorunder Erik Thorsen fortalte om produktionen hos Thorsens Chipskartofler, derefter var der rundvisning i virksomheden. Efter rundvisningen præsenterede Steen Bitsch og Erik Thorsen på skift de to virksomheder og deres virksomhedskultur, hvorefter der var fri debat. Dagen sluttede af med en hyggelig middag.

Besøget var en positiv oplevelse, hvor deltagerne fik lært hinanden og de to virksomheder bedre at kende.