Thorsens Chipskartofler GmbH.

Thorsens Chipskartofler A/S har valgt at starte datterselskab i Tyskland. Selskabet er registreret under navnet Thorsens Chipskartofler GmbH og ejes 100 % af Thorsens Chipskartofler A/S.

Thorsens Chipskartofler GmbH åbner den 7. september 2013, i lejede lokaler ved RWG Hoya eG’s kartoffelafdeling. Kartoffelzentrum Hagen, Zum Bahnhof 2a, 31535 Hagen, Neustadt am Rübenberge.

Der er lavet aftale om leje af kontorfaciliteter og faciliteter til kvalitetskontrol.

Direktør for Thorsens Chipskartofler GmbH er Erik B. Thorsen, men det fulde driftansvar er overladt til den nyudnævnte driftschef for Sydeuropa, Jesper B. Poulsen.

Jesper har igennem 11 år været ansat, som lager og produktionsansvarlig i Thorsens Chipskartofler A/S, derfor er Jesper meget kendt med det koncept virksomheden arbejder efter, og vil videreføre dette til det tyske datterselskab.

Thorsens Chipskartofler Gmbh’s funktion bliver at servicere moderfirmaet ved at overtage al logistik og kvalitetskontrol vedrørende leverancer til Sydeuropa, samt logistik og kvalitetskontrol vedrørende leverancer fra tyske leverandører og øvrige samarbejdspartnere i Tyskland.

Thorsens Chipskartofler GmbH vil ikke forestå handel med kartofler, istedet vil firmaet koncentrere sig om at effektuere logistik og kvalitetskontrol, for dermed at kunne yde kunder og leverandører endnu bedre service.

Alt køb og salg af kartofler vil stadig, som hidtil, foregå i moderselskabet Thorsens Chipskartofler A/S i Danmark.

Thorsens Chipskartofler GmbH vil i 2014 flytte adressen til tilsvarende lokaler i Steimbke.

RWG Hoya eG vil opføre helt nye faciliteter i Steimbke med lager og produktion til vask, sortering og pakning. Dette byggeri vil blive gennemført inden for det næste år.

Thorsens Chipskartofler GmbH vil dermed fra 2014 få muligheden for at levere tilsvarende varer fra Tyskland, som der leveres fra Danmark nu. Det vil sige vasket og optisk sorteret vare, og dermed ingen spild for kunden.

Thorsens Chipskartofler A/S håber at tyske leverandører, samarbejdspartnere og sydeuropæiske kunder vil tage godt imod disse tiltag, og det må blive til fordel for alle parter.

 

Personale info

Efter 1 år og 5 måneder ønsker vores agro – og kvalitetsmedarbejder Jacob Sig Hansen at videreuddanne sig. Dette må vi respektere selvom det bliver et stort savn, idet Jacob er meget vellidt i virksomheden. Men Jacob har fået til opgave at finde sin afløser, så tag dig derfor tid til at læse nedenstående indlæg fra Jacob.

//Erik

 

Efter lange overvejelser, er jeg kommet frem til, at jeg vil læse videre til Teknolog indenfor Økonomi og driftsledelse for at få en bedre forståelse for økonomi, så jeg får en god ballast indenfor dette felt, til at klare fremtidens udfordringer.

 

Jeg synes jobbet som agro – og kvalitetsmedarbejder har været utrolig spændende og lærerigt med varierende arbejdsopgaver og forskellige udfordringer. Her er det muligt, at opnå stor indflydelse på både det praktiske – men også strategisk – og ledelsesmæssige i en virksomhed, som er i markant vækst.

Derudover er kemien i det lille team helt i top, hvilket jeg har sat stor pris på.

 

Hvis jobbet har interesse for dig, eller en du kender, så se nedenstående link og kontakt mig  for mere info.

Ansøgningsfrist er fredag den 19/7.

Stillingsopslag

//Jacob

 

Dyrkningssæsonen 2012

Som altid har også denne sæson været forskellig fra andre, idet den havde en afslutning i Danmark, som jeg ikke har oplevet dårligere i de mere end 30 år, jeg har arbejdet med kartofler.

Vi havde en relativt tidlig start på sæsonen, de første kartofler blev lagt i jorden tidligere end normalt.

Sommeren bød på færre solskinstimer og mere regn, men regnen var pænt fordelt, uden skybrud der ødelægger kartoflerne.

I august så alt egentlig positivt ud, på trods af bekymringen over de manglende solskinstimer. Udbytterne i chipskartofler måltes til at være højere end normalt, og kvaliteten ganske god bortset fra enkelte skimmel angreb.

I september startede vi med indlagring af økologiske chipskartofler under ganske gode vejrforhold, men efter den 10. september var der regn til Danmark hver dag. En enkelt målestation fik 300 mm på de efterfølgende ca. 5 uger.

Normalt er høsten af chipskartofler afsluttet ca.1. oktober og alt indlagring afsluttet 10. oktober, men i år havde der kun været meget få dage med tørt vejr, og ikke så mange at jorden nåede at blive tør nok til at høste under bare nogenlunde forhold. Det der blev høstet var med meget dårlig holdbarhed.

Kort efter 10. oktober besluttede Thorsens Chipskartofler A/S og de fleste avlere at sætte alt ind på at portions tørre kartoflerne omgående efter høst, før håndtering og transport. Det vil sige at kartoflerne fyldes i vogne, containere eller trailere med tørrekanaler i bunden påmonteret blæsere, luften der blæses igennem tørres med opvarmning foran blæserne. Derved lykkedes det at tørre kartoflerne på meget kort tid, på trods af at de var høstet under ekstrem våde forhold og samtidig en meget høj luftfugtighed..

Ved denne meget arbejdskrævende og fordyrende proces lykkedes det at redde de fleste kartofler. Der var dog enkelte arealer, der ikke blev høstet, da det var umuligt at færdes der med maskinerne.

27 oktober kom frosten til Danmark, heldigvis meget senere end normalt, og derefter var det slut med at høste chiskartofler, som jo ikke må køles under +8 grader.

Takket være en enorm indsats fra leverandører, transportfirmaer og ansatte lykkedes det at redde høsten, der kom dog ca. 10 % færre kartofler på lageret end forventet.

Dette var en indlagringssæson med enorme omkostninger, men som vi altid siger i kartoffelbrachen, “Næste sæson bliver sikkert bedre” Heldigvis er det en branche med en ukuelig optimisme og offervilje.

TAK for støtten fra kunder, leverandører samt øvrige samarbejdspartnere.

 

 

Generalforsamling

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Thorsens Chipskartofler A/S fredag 7. september 2012.

I bestyrelsens og direktionens beretning, blev der primært fokuseret på den netop afsluttede investering på knap 26 mio. og den 5 årige strategiplan der er lagt af bestyrelsen. Der var kun positive tilkendegivelser til virksomhedens 5 årige strategiplan.

Der var en meget positiv stemning og der blev udtrykt stor tilfredshed med årets resultat, som ifølge den godkendte årsrapport for 2011/2012 viste et resultat på kr. 1.975.413 efter skat. Resultatet skal ses i lyset af en meget besværlig lagringssæson og relativ lave priser på det frie marked. Samtidig er der foretaget ekstraordinært afskrivning på godt 1,2 mio. på grund af nedrivning af 3 ældre driftbygninger.

Det blev besluttet at give bestyrelsen bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen med nom. kr. 275.000, som et led i virksomhedens vækststrategi.

Bestyrelsen fortsætter uændret, der var genvalg af alle.