Opdatering på byggeri af ny lagerhal

Så er det tid til en opdatering på byggeriet af den nye lagerhal. Jordarbejdet er nu blevet færdigt og de er nu i gang med at støbe sokkel og punkt fundamenter. Vi har været heldige med vejret indtil videre og håber fortsat på, at vejret ikke kommer til at give nogle problemer med støbearbejdet. Vi følger byggeriet tæt og vil fortsætte med at give opdateringer når næste skridt bliver taget.

Byggeri af ny lagerhal 2021

Vi kan nu stolt fortælle, at vi pr. 4/1 2021 har påbegyndt byggeriet af et nyt lager med plads til ca. 12.000 tons med modtagestation. Projektet har længe været undervejs og derfor er vi glade for, at vi nu er gået i gang med jordarbejdet. Lageret skal stå færdigt til september 2021, så vi kan tage det i brug til indlagringssæsonen. Vi forventer, at det nye byggeri vil bidrage til vores forsyningssikkerhed og at endnu en modtagestation vil gøre ventetiden for chaufførerne kortere i de travle perioder. Vi vil løbende opdatere, hvordan byggeriet skrider frem.

Danske Kartofler

Billede

Erik Thorsen har givet en kort status på afsætningen af chips i en tid hvor Corona påvirker alles hverdag. Thorsens Chipskartofler A/S er ligesom alle andre udfordret på mange områder, pga. Corona, men udfordringer er til for at blive løst. Samtidig er vores afsætning på chips markedet steget med 200% siden 2012 og derfor er vi nu også i gang med at finde flere leverandører og aktionærer.

Lageret er fyldt

Så er lagrene fyldte og selv køregangene er taget i brug. Indlagringsperioden er gået godt i år og viser tegn på en god høst. Faktisk er vores udnytte i år ca. 5% højere end ved en normal sæson. I år har vi mange kartofler liggende ved vores avlere, da vores lagerkapacitet ikke er tilstrækkelig.

Indlagring 2020

En rengjort boks der er klar til at blive fyldt op med kartofler

Så er det igen blevet tid til at køre på lager. Vi er begyndt med indlagring af både økologiske og konventionelle kartofler. Der arbejdes hårdt for at få kørt mest muligt på lager inden temperaturen bliver for lav og efterårsregnen melder sin ankomst.

Kartofler i massevis bliver nu lagret

Vi har i år brugt ekstra mange ressourcer på rengøring af vores lagre, da CIPC er blevet forbudt. Vi venter fortsat på en tilladelse til anvendelse af et nyt middel. Det er meget frustrerende nu hvor vi allerede er i gang med at fylde vores lagre, ikke at vide om vi har mulighed for at lagre dem til næste sommer.

Prøvetagning

Hvert år har vi en meget travlt periode, for at sikre os viden om kvalitet og udbytte på vores kontrakt arealer. Det er en meget vigtig og grundlæggende viden for at få disponeret kartoflerne bedst muligt henover sæsonen.

Vores agro afdeling har de sidste par uger været på besøg hos de fleste af vores avlere og taget prøver fra alle markerne. Det har resulteret i en stor mængde prøver, som kvalitetsmedarbejderne har lavet analyser af. På billedet ses lidt af prøverne fra en enkelt dag i marken, så der er nok at gå i gang med.

Ny sæson

Vi nyder at vi er startet på en ny sæson, hvor vi har kørt på tyske Lady Rosetta indtil august, hvor vi nu er helt ovre på danske kartofler.

Vores agro team kører lige nu rundt i markerne og tager prøver og de er umiddelbart tilfredse med det de ser.

En læsset lastbil med Lady Rosetta klar til afgang.

Den økologiske forsøgsmark

Agro afdelingen besøger jævnligt vores forsøgsmarker. Ved deres seneste iagttagelser af den økologiske forsøgsmark konstateres det, at der er stor forskel på de forskellige sorter vi har i forsøg. Som det kan ses på billederne, er nogle sorter helt døde af skimmel mens andre sorter er helt fine og uden skimmel. Vi følger fortsat vores forsøgsmarker tæt og er spændte på de endelige resultater.

Kartoffel kursus for ansatte

Thorsens Chipskartofler afholdte i går kartoffelkursus for alle ansatte. Det bød på en tur i marken, hvor Torben fra vores Agro afdeling fortalte om de forskellige sorter og sygdomme. Der blev både set på chipskartofler, kogekartofler og økologiske kartofler. Efterfølgende var der præsentation om kartoflens fysiologi. Dagen var spændende og lærerig for alle medarbejdere, både for de nyere og dem med flere års erfaring.

Der bliver fortalt om de forskellige sorter, her ses Lady Britta, Lady Rosetta og Kiebitz.